Basisregistratie Personen

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Basisregistratie_Personen

De Basisregistratie Personen (BRP) is de basisregistratie voor natuurlijke personen in Nederland, ingezetenen en niet-ingezetenen, en vervangt sinds 6 januari 2014 de Gemeentelijke Basisadministratie Personen (GBA).[1]

In de BRP staan naast de persoonsgegevens van inwoners(ingezetenen) in Nederland ook de persoonsgegevens van niet-ingezetenen (Registratie Niet Ingezetenen, RNI). De decentrale registratie door gemeenten blijft, maar de decentrale opslag van GBA-gegevens gaat over in een centrale opslag van de BRP-gegevens. Het beheer is in handen van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). De infrastructuur van het BRP staat onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

In de BRP staan onder andere de volgende persoonsgegevens:

  • naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland
  • gegevens over de ouders
  • gegevens over huwelijk en geregistreerd partnerschap
  • gegevens over kinderen
  • gegevens over nationaliteit en eventueel over het verblijfsrecht
  • verblijfplaats (adres)
  • het burgerservicenummer (BSN).

Deze gegevens zijn met behulp van je DigiD via internet zelf te controleren op de website mijn.overheid.nl. De persoonsgegevens in de BRP zijn niet openbaar, wel ontvangen instanties zoals de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) informatie uit BRP voor de uitvoering van hun taken.

Wet basisregistratie personen

De Wet van 3 juli 2013 houdende nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) en het Besluit van 28 november 2013, houdende regels ter uitvoering van de Wet basisregistratie personen (Besluit basisregistratie personen) zijn op 6 januari 2014 in werking getreden.[2] Nieuw is onder meer dat van iemand met de Nederlandse nationaliteit zijn eventuele andere nationaliteiten niet worden opgenomen.

De gemeente kan een bestuurlijke boete van ten hoogste 325 euro opleggen aan iemand die zijn adres niet (juist) opgeeft of bewust toelaat dat een andere persoon op zijn woonadres is ingeschreven, terwijl hij weet dat dit onjuist is.

Artikel 2.17 bepaalt dat als bij de inschrijving van een persoon de geboortedatum niet op de reguliere wijze kan worden vastgesteld, deze ontleend wordt aan een mededeling daarover van de Minister van Veiligheid en Justitie voor zover deze gegevens door hem zijn vastgesteld in het kader van de toelating van de betrokkene tot Nederland. Dit kan een fictieve datum zijn, vaak 1 januari of 1 juli. In oudere gevallen is echter wel “00-00” geregistreerd. De Raad Van State heeft bepaald dat in dat geval een verzoek van betrokkene tot omzetting naar een (eventueel fictieve) volledige datum moet worden ingewilligd.[3]

Zie ook

Bronnen, noten en/of referenties

Natuurlijk persoon

Een natuurlijk persoon is een mens die drager van rechten en verplichtingen kan zijn.[1]

Het zijn van natuurlijk persoon eindigt met het overlijden.

De natuurlijke persoon is de tegenhanger van de rechtspersoon, een entiteit of organisatie die zelfstandig in het rechtsverkeer kan optreden.

Het begrip rechtssubject omvat beide.

Rechtssubject
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtssubject

Een rechtssubject is een drager van subjectieve rechten en plichten, deze bezit met andere woorden rechtspersoonlijkheid of juridische persoonlijkheid. Juridisch gezien zijn er twee soorten rechtssubjecten: natuurlijke personen (mensen) en rechtspersonen. Rechtspersonen worden nader verdeeld in privaatrechtelijke rechtspersonen (bijvoorbeeld de naamloze vennootschap en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de vereniging) en publiekrechtelijke rechtspersonen (bijvoorbeeld de Staat, provincies, gemeenten en waterschappen).

Een gezin of familie is geen rechtssubject, maar bestaat uit twee of meer natuurlijke personen die ieder afzonderlijk rechtssubject zijn. Vormen twee echtgenoten of geregistreerde partners een vennootschap onder firma, dan is deze ook een rechtssubject. Naar de huidige Nederlandse wetgeving is een vennootschap onder firma echter geen rechtspersoon. In rechtszaken wordt zij echter wel geaccepteerd als ware zij een rechtspersoon doordat de vof een afgescheiden vermogen heeft dat anders niet vatbaar zou zijn voor verhaal. De vof is dan dus de procespartij, eventueel kunnen daarnaast ook de vennoten procespartij zijn.

Advertenties

One comment

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s