Basel III

Bron: http://bit.ly/29iqBqH

Banken bereiden zich voor op Basel III. In 2019 moeten ze voldoen aan de richtlijnen. In aanvulling op de bestaande Basel regelgeving (Basel II) welke voorschrijft dat banken voldoende financiële reserves dienen aan te houden, vereist Basel III dat er sprake moet zijn van effectief risicomanagement. Dit risicomanagement is gebaseerd op een bedrijfsbreed risico framework en verscherpt toezicht. Toezichthouders stellen banken verantwoordelijk voor de richtlijnen van Basel III.

Met Basel III moet ervoor gezorgd worden dat banken in een meer betrouwbare, gestandaardiseerde en veilige omgeving opereren. Het akkoord adviseert hoeveel kapitaal banken moeten reserveren om financiële en operationele risico’s te kunnen opvangen.

Een best practice benadering voor Basel III compliance

BWise levert een Governance, Risk Management en Compliance (GRC) oplossing aan banken en ter voorbereiding op het Basel III akkoord. Gebaseerd op de ervaring die heeft BWise heeft opgedaan is een best practice benadering ontwikkeld om te voldoen aan Basel III. De BWise oplossing voor Basel III zorgt ervoor dat banken:

  • Risico’s kunnen beoordelen en analyseren
  • Een framework kunnen opzetten met passende maatregelen om de risico’s dagelijks te kunnen managen

De BWise best practice oplossing ondersteunt bij:

  • Het onderhouden van veranderingen in wet- en regelgeving met impact op IT
  • Het embedden van de wijze waarop operationele risico’s worden gehanteerd, inclusief van het verzamelen van losses & incidents voor AMA calculaties
  • Het monitoren van de controls op issues, bevindingen en opvolging van acties
  • Het samenstellen en onderhouden van een standaard risico classificatie. Deze ondersteunt een bedrijfsbreed risico framework

Voordelen

Met de best practice aanpak van BWise voor Basel III compliance kunnen banken:

  • Risico’s managen
  • Aantonen aan regelgevers, kredietbeoordelaars en accountants dat ze hun risico’s managen
  • Aantonen op welke manier ze de risico’s managen
  • Rapportages en analyses van deze risico’s eenvoudig samenstellen en presenteren

Banken die BWise gebruiken kunnen effectiever hun risico’s managen. Dit zorgt ervoor dat financiële resultaten, zoals het optimaliseren van de vereiste kapitaal reserves, verbeteren.

Advertenties